Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Dioscuri na WMiI UJ

Centrum Dioscuri na WMiI UJ

Jesienią 2023 roku na naszym wydziale powstanie Centrum Dioscuri - Random Walks in Geometry and Topology kierowane przez absolwenta matematyki UJ Mikołaja Frączyka. Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri to program Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft), którego celem jest utworzenie nowych grup badawczych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ich zadanie to prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Nowa grupa badawcza na UJ w ciągu pięciu lat otrzyma 1,5 miliona euro. Każde Centrum Dioscuri współpracuje z badaczem pracującym w Niemczech. Centrum Mikołaja Frączyka będzie wspierane przez Romana Sauera z Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Jak mówi Mikołaj Frączyk: Głównym zadaniem Centrum będzie stworzenie probabilistycznych i dynamicznych metod do rozwiązania kilku otwartych problemów dotyczących przestrzeni lokalnie symetrycznych, krat arytmetycznych, grup klas odwzorowań i grup odwzorowań przekładania odcinków. (…) Przestrzenie lokalnie symetryczne, które do tej pory były w centrum moich zainteresowań naukowych, są obiektami geometrycznymi o niezwykle bogatej strukturze, leżącymi na skrzyżowaniu współczesnej teorii liczb, teorii reprezentacji, a także dynamiki jednorodnej. Dzięki tak interesującej ofercie finansowania badań interdyscyplinarnych nasze centrum Dioscuri będzie mogło nawiązać współpracę z lokalnymi grupami badawczymi, które zajmują się tymi niezwykle prężnie rozwijanymi zagadnieniami, a które w Polsce nie są jeszcze zbyt rozpowszechnione.

Mikołaj Frączyk zajmuje obecnie stanowisko Dickson Instructor na Uniwersytecie Chicago, gdzie współpracuje z Shmuelem Weinbergerem. Studiował na UJ na kierunku matematyka (specjalność teoretyczna), a pracę magisterską napisał pod opieką Dominika Kwietniaka. W 2017 obronił doktorat na Uniwersytecie Paris-Sud u Emmanuela Breuillarda. Za swoją rozprawę otrzymał w kolejnym roku Prix de thèse du laboratoire de mathématiques Blaise Pascal. W latach 2017-2019 pracował w grancie ERC Miklósa Abérta w Instytucie Rényi’ego w Budapeszcie, a następnie kontynuował badania na stażu podoktorskim w Institute for Advanced Study w Princeton pod kierunkiem Akshaya Venkatesha. Jest m.in. autorem pracy „Strong limit multiplicity for arithmetic hyperbolic surfaces and 3-manifolds” opublikowanej w 2021 w Inventiones Mathematicae.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstaną 3 nowe Centra Dioscuri. Poza naszym wydziałem, jedno z nich, Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów założy Przemysław Nogły na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, drugie zaś, Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych zostanie utworzone przez Mateusza Sikorę w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Polecamy również
Dzień Wydziału 2023
Dzień Wydziału 2023
Otwarcie Ośrodka Historii Informatyki - Muzeum Komputerów
Otwarcie Ośrodka Historii Informatyki - Muzeum Komputerów
Kolejne sukcesy studentów naszego wydziału
Kolejne sukcesy studentów naszego wydziału
Ewa Ligocka (1947-2022)
Ewa Ligocka (1947-2022)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron