Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej

Podstawowe zadania i komptenecje pracownika:

 • kierowanie grupą administratorów Wydziału,
 • współpraca z dyrektorem administracyjnym oraz zastępcą dyrektora administracyjnego ds. studenckich,
 • administrowanie serwerami:

    • serwery obrazów systemów,
    • serwery z danymi użytkowników,
    • serwer obsługujący podsieć pracowni studenckich,
    • serwer vpn,
    • firewall,
    • serwer DNS,
    • serwery obsługujące systemy wirtualne
    • serwery obsługujące zewnętrzne serwisy www
    • serwery obsługujące dostęp zdalny do danych, studentów, pracowników, etc.

 • administrowanie infrastrukturą sieciową:

    • routery,
    • firewall sprzętowy,
    • switche dostępowe,
    • drukarki sieciowe,

 • instalacje i uaktualnianie oprogramowania w wydziałowych systemach bezdyskowych (system Linux) – pracownie komputerowe, gabinety pracowników, sale konferencyjne i wykładowe,
 • obsługa kont w systemie wydziałowym,
 • współpraca i kontakty z centralną administracją UJ w zakresie działania sieci WMiI,
 • zapewnienie pokrycia dyżurowego przez przynajmniej jednego administratora sieci wydziałowej w godzinach 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku,
 • pomoc pracownikom Wydziału w przypadku problemów konfiguracyjnych w systemach wydziałowych lub problemów z usługami udostępnianymi przez Wydział oraz w prostych problemach sprzętowych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych natury organizacyjnej lub związanych z funkcjonowaniem sieci, sprzętu komputerowego mieszczących się w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy,
 • obowiązuje zadaniowy rozkład pracy tzn. wynikający z powierzonych obowiązków i organizacji pracy
 • tworzenie nowych funkcji w systemie „apacz”, integracje z systemem POL-on
 • bieżąca obsługa stron internetowych wydziału
 • prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych i aparatury badawczej przeznaczonej do ogólnego użytku Wydziału tj., w salach wykładowych i ćwiczeniowych, serwerownia wraz z  infrastrukturą sieciową (przyjęcie na stan, procedury likwidacji, procedury utylizacji), odpowiedzialność materialna za powierzone mienie Wydziału.