Rady Dyscyplin

Dokumenty

Rada Dyscypliny Matematyka

dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ

prof. dr hab. Zbigniew Błocki

prof. dr hab. Sławomir Cynk

dr hab. Sławomir Dinew, prof. UJ

prof. dr hab. Armen Edigarian

prof dr hab. Zbigniew Hajto

dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ

dr hab. Grzegorz Kapustka, prof. UJ

prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ

dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ

prof. dr hab. Grzegorz Lewicki

prof. dr hab. Marian Mrozek

dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Wiesław Pawłucki

prof. dr hab. Szymon Peszat

prof. dr hab. Sławomir Rams

dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ

prof. dr hab. Roman Srzednicki

prof. dr hab. Piotr Tworzewski

dr hab. Michał Wojtylak, prof. UJ

prof. dr hab. Robet Wolak

prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

Rada Dyscypliny Informatyka

prof. dr hab. Paweł Idziak

dr hab. Jakub Kozik

dr hab. Marcin Kozik

prof. dr hab. Jacek Tabor

dr hab. Bartosz Walczak

dr hab. Daniel Wilczak, prof. UJ

prof. dr hab. Marek Zaionc