Budynek Wydziału

Nowy budynek Wydziału Matematyki i Informatyki został oddany do użytku w sierpniu 2008 roku

  • Sale dydaktyczne i wykładowe, pracownie komputerowe oraz Biblioteka Wydziałowa rozlokowane są na parterze i na I piętrze.
  • Dziekanat oraz Sekretariaty Ogólne i Dydaktyczne Instytutu Matematyki i Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej oraz Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania znajdują się na I piętrze, natomiast Sekretariat Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej - na piętrze trzecim.
  • Na wszystkich trzech piętrach rozmieszczone są pokoje pracowników i doktorantów.
  • Na parterze znajduje się ponadto bufet oraz kiosk z artykułami papierniczymi.

Widok budynku

Plan budynku