Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie:

Problemy spełnialności więzów dla nieskończonych struktur jednorodnych:

w stronę algorytmów

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej

pod kierownictwem Michała Wrony

Stypendystą może zostać osoba, która jest studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej lub uczestnikiem studiów doktoranckich.

 

Wymagania:

  • tytuł licencjata lub magistra w informatyce lub matematyce;
  • bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;
  • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych będzie dodatkową zaletą.

 

Opis zadań:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze złożoności obliczeniowej oraz analizy metod algorytmicznych rozwiązujących problemy spełnialności więzów nad nieskończonymi dziedzinami zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu;
  • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;
  • udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 19

Termin składania ofert: 31.08.2021 r.

Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej na adres michal.wrona@uj.edu.pl

Stypendium będzie przyznane n aokres od 1 pażdziernika 2021 r. do 30 września 2022 r. w miesięcznej wysokości 2500zł. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

  • życiorys uwzględniający przebieg nauki , dorobek naukowy ( w tym publikacje), osiagnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświdczenie naukowe ( w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);
  • kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;
  • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: michal.wrona@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiscie lub on-line. Rostrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.09.2021 r.

Data opublikowania: 10.06.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło