Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie
Porządek i geometria
realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej
pod kierownictwem Piotra Micka

Stypendystą może zostać osoba, która jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

 • tytuł magistra w informatyce, matematyce lub dyscyplinie pokrewnej;
 • bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;
 • znajomość podstaw algorytmiki i matematyki dyskretnej;
 • umiejętność programowania i rozwiązywania zadań algorytmicznych;
 • dyspozycyjność na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez średnio 1 dzień w tygodniu.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii grafów, częściowych porządków i algorytmiki zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu; oto opis projektu: https://piotrmicek.staff.tcs.uj.edu.pl/pubs/beethoven-classic-3.pdf
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w
 • przygotowywanie publikacji i prezentacji;
 • udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.

 

Typ konkursu NCN: Beethoven Classic 3
Termin składania ofert: 31 grudnia 2020 r.
Forma składania ofert: email na adres piotr.micek@uj.edu.pl
Stypendium będzie przyznane na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w miesięcznej wysokości 2500 zł. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys uwzględniający przebieg nauki, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe  w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);
 • karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami;
 • kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: piotr.micek@uj.edu.pl
Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej (Tomasz Krawczyk, Piotr Micek, Bartosz Walczak) osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 stycznia 2021 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Data opublikowania: 14.12.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło