Konkurs na stanowisko administracyjne w sekretariacie ds. studenckich Instytutu Matematyki

OFERTA PRACY

NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Wydział Matematyki i Informatyki poszukuje osoby na stanowisko administracyjne w sekretariacie ds. studenckich Instytutu Matematyki.

Wymagane kwalifikacje:
•    ukończone studia wyższe
•    dobra znajomość języka angielskiego
•    dobra znajomość programu MS Office (Excel, Word)
 

Dodatkowym atutem będą:
•    znajomość programu USOS
•    znajomość zasad funkcjonowania uczelni
•    doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 

Oczekiwane predyspozycje:
•    wysoka kultura osobista
•    zdolności komunikacyjne
•    duża samodzielność na stanowisku pracy
•    umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu
•    umiejętność analitycznego myślenia
 

Zakres zadań:
•    obsługa administracyjna studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych
•    obsługa administracyjna dyrektora ds dydaktycznych IM oraz kierowników studiów na kierunku matematyka
•    obsługa systemu USOS w zakresie bazy studentów, wprowadzanie i aktualizacja danych oraz monitorowanie toku studiów, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych studentów
•    rozliczanie roku akademickiego
•    sporządzanie list rankingowych do stypendium naukowego
•    obsługa systemu FICA (naliczanie opłat za powtarzane przedmioty)
•    przygotowywanie sprawozdań dotyczących studentów
•    przekazywanie komunikatów, poczty i informowanie o zmianach w harmonogramie zajęć
•    prowadzenie korespondencji ze studentami i urzędami, udzielanie informacji studentom, pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiami
•    organizacyjne przygotowanie sesji egzaminacyjnej
•    prowadzenie druków ścisłego zarachowania
•    przygotowanie obron i wypisywanie dyplomów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie na adres: matinf@uj.edu.pl (temat wiadomości: "Oferta pracy na WMiI UJ"):

  • CV
  • listu motywacyjnego
  • kopii dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 26 czerwca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy.

Wydział zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

 

 

 

Data opublikowania: 05.06.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek