Konkurs na 1 stanowisko stypendysty

Konkurs na  1 stanowisko stypendysty
na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • uczestnikiem studiów doktoranckich
 • doktorantem w szkole doktorskiej

Wymagania:

 • podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
 • dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartychna architekturze autoenkodera", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 20 marca 2020, 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 1,5 roku.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (z uwzględnieniem: osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres przemyslaw.spurek@uj.edu.pl  (temat: Stypendium Opus 17).

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 24-28.03.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2020r.

Plik

Data opublikowania: 21.02.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło