Konkurs etat administracyjny

REKTOR
Uniwersytet Jagielloński
Zatrudni osobę na stanowisku administracyjnym
w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska- zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw z zakresu stypendiów,
 • pensum dydaktyczne na poziomie Wydziału,
 • harmonogramy zajęć na poziomie Wydziału,
 • obsługa administracyjna prodziekana ds. dydaktyki oraz komisji stypendialnych, sporządzanie decyzji administracyjnych i innych pism,
 • obsługa systemu USOS/USOSweb.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia wyższe ,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa komputera oraz programów pakietu Office.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość systemu SAP, USOS,
 • doświadczenie w administracji publicznej lub w szkolnictwie wyższym,
 • potwierdzona znajomość języka obcego.

Wymagane cechy:

 • duża samodzielność na stanowisku pracy,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie w pracę,
 • solidność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, listu motywacyjnego–ze szczegółowym odniesieniem się do wymaganych wyżej cech i umiejętności, kopii dyplomu ukończenia uczelni wyższej, dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, oraz zeskanowana, podpisana informacja i zgoda na przetwarzanie danych) na adres poczty elektronicznej beata.palka@uj.edu.pl w terminie do 25 listopada 2019 roku włącznie.

Uniwersytet zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętych decyzjach w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Data opublikowania: 07.11.2019
Osoba publikująca: Piotr Kamiński