Biblioteka Wydziałowa

Wydział Matematyki i Informatyki posiada przestronną, dwupoziomową bibliotekę.

Interaktywna panorama biblioteki

*W okresie wakacyjnym biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 • 01.07 - 19.07 czynna w godzinach 9.00 - 15.00,
 • 22.07 - 30.08 biblioteka nieczynna,
 • 02.09 - 30.09 od 9.00 do 15.00.

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Bednarczyk-Liszka (email: malgorzata.bednarczyk@ii.uj.edu.pl)
 • mgr Barbara Kurzawa (email: barbara.kurzawa@im.uj.edu.pl)
 • mgr Olga Kwaśny (email: kwasny@ii.uj.edu.pl)  -  Koordynator ds. pomocy materialnej dla studentów

małopolska - logo     program regionalny - logo     unia - logo

1 Grudnia 2009 r. Biblioteki Wydziałowe Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Matematyki i Informatyki UJ rozpoczęły realizację Projektu nr MRPO.01.01.01-12-086/09 „Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 14/2009/1.1 a dla Schematu 1.1 A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Celem głównym projektu, cechującego się bardzo wysokim poziomem innowacyjności w zakresie usług bibliotecznych, jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprzez zakup sprzętu i systemu RFiD (Radio-frequency identification). Oddziałuje to pozytywnie na rozwój Małopolski oraz kraju poprzez wzrost kompetencji absolwentów szkół wyższych i dostosowanie usług do wymagań pracodawców na regionalnym i krajowym rynku pracy.

Celami bezpośrednimi są:

 • Wzrost poziomu wiedzy czytelników Bibliotek Wydziałowych.
 • Zwiększenie dostępności księgozbioru poprzez umożliwienie zwrotu w dowolnym momencie dzięki zastosowaniu tzw. wrzutni nocnej.
 • Zmiana sposobu świadczenia usług bibliotecznych poprzez wprowadzanie systemu samoobsługowego korzystania z biblioteki przez czytelnika (RFID).
 • Skoordynowanie prac dwóch bibliotek dzięki zastosowaniu jednolitego systemu informatycznego.
 • Zabezpieczenie zbiorów poprzez zastosowanie chipów elektronicznych w 120 tys. książek.

Ze zmodernizowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej korzysta około 11 tys. studentów. Automatyzacja procesów bibliotecznych, uprawniająca obsługę użytkownika, przyczynia się do zwiększania liczby osób korzystających z usług bibliotecznych.

Beneficjentami projektu są też użytkownicy spoza środowisk akademickich, tj. pracownicy międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstwa zlokalizowane w Krakowskim Parku Technologicznym oraz cała społeczność Krakowa i województwa Małopolskiego.

Wdrożony dzięki projektowi system zmniejsza koszta pracy i obsługi czytelnika przy jednoczesnym wzroście jakości usług. Użytkownicy, zachęceni wprowadzonymi zmianami i udogodnieniami, częściej będą korzystać z różnorodnych zasobów i usług oferowanych przez Biblioteki Wydziałowe.

 

Zapraszamy!