TERMINY składania wniosków o miejsce w domu studenckim

Znamy już terminy składania wniosków o miejsce w domu studenckim:

3 do 17 sierpnia (wyniki 18-21 sierpnia) - tura dla wszystkich studentów poza tymi, którzy rozpoczynają naukę;

2 do 16 września - tura dla studentów I roku pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich.

Terminy dla doktorantów:

I tura – 31 lipca - 17 sierpnia

II tura – 2 - 13 września

Terminy naboru wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ (bez CM) znajdują się stronie internationalstudents.uj.edu.pl.

 

Terminy kolejnych tur oraz zasady ubiegania się o miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego zostaną ogłoszone wkrótce.

Studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku).

 

Bieżące informacje na stronie: studiuje.uj.edu.pl.

 

 

Data opublikowania: 07.07.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek