Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Zapraszamy do zapoznania się z treścią:

Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nr 3/2020 z dnia 15 maja 2020 ws. sesji zdalnej i zmian w sylabusach w semestrze letnim 2019/20

oraz załączników:

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku informatyka;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku informatyka analityczna;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku matematyka;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku matematyka komputerowa;

Lista nr 2 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunkach prowadzonych przez WMiI UJ

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nr 2/2020 z dnia 7 maja 2020 w sprawie sesji letniej 2019/20 i terminów egzaminów.

Data opublikowania: 07.05.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek