II tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim

Od dnia 16 lipca do 30 sierpnia br. trwa II tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim.

Od 16 lipca do 16 sierpnia wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wersji papierowej - osobiście, w Dziekanacie, pokój nr 1131, natomiast od dnia 19 sierpnia u Pani Olgi Kwaśny w bibliotece wydziałowej, lub drogą pocztową (adres: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków z dopiskiem Koordynator ds. pomocy materialnej).

Data opublikowania: 18.07.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek