Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

6 grudnia (czwartek) na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, Sala 1093, godz. 12:15-13:45 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Biura Teleinformatyki CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Ramowy program spotkania:


1. wprowadzenie w problematykę służb specjalnych;

2. zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa RP;

3. zasady rekrutacji do CBA - wymagania, procedura;

4. ścieżka kariery w służbie specjalnej;

5. specyfika służby w CBA na stanowiskach:
    a) koordynator projektów
    b) programista
    c) administrator sieci
    d) administrator systemów
    e) specjalista pomocy technicznej
    f) specjalista cyberbezpieczeństwa

Spotkanie otwarte, adresowane do wszystkich zainteresowanych pracą/służbą w CBA, w szczególności na stanowiskach wymienionych powyżej.

Dla studentów WMiI UJ uczestniczących w spotkaniu - usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Osoby zainteresowane będą mogły złożyć swoje CV bezpośrednio po spotkaniu.

 

Data opublikowania: 30.11.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek