Odbiór decyzji - stypendium socjalne, specjalne oraz rektora

Osoby, które wnioskowały o elektroniczny odbiór decyzji - stypendium socjalne,  specjalne i rektora - odbierają je wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb. Na adres mailowy podany na wniosku zostało wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru. Prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poczty elektronicznej, dzięki czemu wypłata nastąpi w najbliższym możliwym terminie, tj. 23.11.

Osoby, które nie mają dostępu do adresu mailowego ujętego na wniosku, proszone są o zmianę adresu wg instrukcji podanej na stronie www.studiuje.uj.edu.pl.

Informacje dotyczące wysokości progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM).

 

Data opublikowania: 06.11.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek