1 lipca 2021 - mgr Konrad Żołna

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 1 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 12:15    

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w formie zdalnej)

        mgr. Konrada ŻOŁNY

 

Tytuł rozprawy: ”Robustness of Neural Networks”

Promotor: dr hab. Grzegorz Świrszcz   (DeepMind)

Recenzenci:  dr hab. inż. Jan Chorowski (Uniwersytet Wrocławski),  dr hab. Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski),   dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński (Politechnika Poznańska)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Żołny.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Konrada Żołny poprzez platformę MS Teams

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:obrony@matinf.uj.edu.pl do poniedziałku 28.06.2021 r. do godz. 12:00

z dopiskiem: obrona_Konrad Żołna

Data opublikowania: 15.06.2021
Osoba publikująca: Monika Marczewska