21 czerwca 2021 - mgr Bartosz Sobolewski

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 w sali 0004   

budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w formie hybrydowej)

        mgr. Bartosza SOBOLEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy: ”Last nonzero digits and p-adic valuations of special sequences”

Promotor: dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ   (Uniwersytet Jagielloński)

Promotor pomocniczy: dr Jakub Byszewski   (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci:  prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska),  dr hab. William Mance, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobolewskiego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartosza Sobolewskiego poprzez platformę MS Teams

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:obrony@matinf.uj.edu.pl do piątku 18.06.2021 r. do godz. 12:00

z dopiskiem: obrona_Bartosz Sobolewski

Data opublikowania: 11.06.2021
Osoba publikująca: Monika Kęder