20 maja 2021 - mgr Michał Kozdęba

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 20 maja 2021 roku o godz. 09:00 w sali 0004   

budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w formie hybrydowej)

        mgr. Michała KOZDĘBY

 

Tytuł rozprawy: ”Projekcje minimalne w przestrzeniach funkcji mierzalnych”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki   (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci:  prof. dr hab. Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski),  prof. dr hab. Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kozdęby.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Michała Kozdęby poprzez platformę MS Teams

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:obrony@matinf.uj.edu.pl do wtorku 18.05.2021 r. do godz. 12:00

z dopiskiem: obrona_Michał Kozdęba

Data opublikowania: 13.05.2021
Osoba publikująca: Monika Kęder