11 stycznia 2021 - mgr Ibrahim Djire

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 11 stycznia 2021 roku o godz. 16:15   

odbędzie się publiczna zdalna obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Ibrahima DJIRE

 

Tytuł rozprawy: ”Characterization of Boundary Pluripolar Hulls”

Promotor: dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ   (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci:  dr hab. Michał Jasiczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  profesor Maciej Klimek (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Ibrahima Djire.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Ibrahima Djire poprzez platformę ZOOM

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:obrony@matinf.uj.edu.pl do piątku 08.01.2021 r. do godz. 12:00

z dopiskiem: obrona_Ibrahim Djire

Data opublikowania: 30.12.2020
Osoba publikująca: Monika Kęder