9 października 2020 - mgr Marcin Krzywda

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  9 października 2020 roku o godz. 12:00  w sali  0004

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Marcina Krzywdy

 

Tytuł rozprawy: ”Kopule samopodobnych procesów dyfuzji Itô i ich zastosowania w matematyce finansowej”

Promotor: dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW   (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:  prof. dr hab. Marek Capiński (AGH w Krakowie),  dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH (SGH w Warszawie)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Krzywdy.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Krzywdy poprzez platformę elektroniczną.

 

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony@matinf.uj.edu.pl do środy 07.10.2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: obrona_Marcin Krzywda

Data opublikowania: 27.09.2020
Osoba publikująca: Monika Kęder