8 października 2020 - mgr Piotr Miska

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  8 października 2020 roku o godz. 14:00  w sali  0089

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Piotra Miski

 

Tytuł rozprawy: ”P-adic properties of combinatorial sequences and subsets of N”

Promotor: dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),  dr hab. Łukasz Pańkowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Miski.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Miski poprzez platformę elektroniczną MS Teams.

 

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony@matinf.uj.edu.pl do wtorku 06.10.2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: obrona_Piotr Miska

Data opublikowania: 27.09.2020
Osoba publikująca: Monika Kęder