2 lipca 2020 - mgr Grzegorz Guśpiel

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  2 lipca 2020 roku o godz. 13:30  w sali  0004

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Grzegorza Guśpiela

 

Tytuł rozprawy: ”New combinatorial structures for several algorithmic problems”

Promotor: prof. dr hab. Paweł Idziak   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),  dr hab. Marcin Pilipczuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Guśpiela.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Guśpiela poprzez platformę elektroniczną MS Teams.

 

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony@matinf.uj.edu.pl do poniedziałku 29.06.2020 r. do godz. 13:30

Data opublikowania: 19.06.2020
Osoba publikująca: Monika Kęder