25 kwietnia 2017 roku - Grzegorz Sroka

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 16:00 w sali 1016
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr. Grzegorza SROKI


Tytuł rozprawy: “Nierówności typu A.A.Markowa i W.A.Markowa w normach Lp”


Promotor: dr hab. Leokadia Białas - Cież (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosław Baran (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr hab. Michał Jasiczak (UAM)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Brendela. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Data opublikowania: 13.04.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński