Wojciech Duliński laureatem stypendium im. Profesora Franciszka Leji

Pan Wojciech Duliński decyzją Rady Instytutu Matematyki UJ został tegorocznym laureatem stypendium im. Profesora Franciszka Leji. Pan Duliński jest absolwentem studiów II stopnia na kierunku matematyka teoretyczna na naszym wydziale. W ostatnich latach został on wyróżniony w dwóch poprzednich edycjach konkursu im. J. Marcinkiewicza (za licencjat z topologii różniczkowej, oraz artykuł naukowy z pogranicza algebry i teorii grafów). Kilka dni temu obronił z bardzo dobrym wynikiem pracę magisterską z teorii kategorii pod tytułem "Tensor triangular geometry" pisaną pod kierunkiem dr. Andrzeja Czarneckiego, stanowiącą dokładne i rozbudowane wprowadzenie do technik klejenia w teorii spektrum Balmera. Ten kierunek swoich zainteresowań rozwijał w tym roku również w ramach Kołowego Seminarium z Teorii Kategorii KMS UJ.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 29.06.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek