Prof. Wojciech Słomczyński z prof. J. Flisem (WZiKS) oraz dr. D. Stolickim (WSMiP) wyróżnieni Nagrodą Duncana Blacka

Prof. Wojciech Słomczyński z naszego Wydziału razem z prof. J. Flisem (WZiKS) oraz dr. D. Stolickim (WSMiP) zostali wyróżnieni Nagrodą Duncana Blacka za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Public Choice w roku 2020. Wszyscy Autorzy są członkami zespołu międzywydziałowej jednostki Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Nagroda została przyznana za artykuł Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method.

Wyróżniona praca poświęcona jest wzorowi, który pozwala na oszacowanie liczby mandatów w organie przedstawicielskim (np. Sejmie) na podstawie otrzymanej przez poszczególne komitety liczby głosów, gdy wybory odbywają się w systemie d'Hondta, oraz jego licznym zastosowaniom.

Nagroda została ufundowana przez amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe Public Choice Society i zostanie przyznana na jego corocznym zjeździe, który w tym roku odbędzie się w Savannah (Georgia). Warte podkreślenia jest to, że lista dotychczasowych laureatów Nagrody Duncana Blacka jest zdominowana przez naukowców reprezentujących uniwersytety amerykańskie. 

Duncan Black (1908-1991) był szkockim politologiem, jednym z tych, którzy położyli podwaliny pod nowoczesną teorię wyboru społecznego (social choice theory). Zasłynął zwłaszcza sformułowaniem w roku 1948 twierdzenia o medianowym wyborcy.

Serdecznie gratulujemy!

 

Data opublikowania: 26.01.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek