Kolejne sukcesy pracowników naszego Wydziału

Z radością informujemy o kolejnych sukcesach pracowników naszego wydziału. 

Prof. Piotr Kalita został laureatem konkursu na stypendium Bekkera finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

Dr Sylwester Arabas, laureat programu Powroty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), otrzymał dodatkowe środki na badania. Od 2 lat na naszym Wydziale realizuje on projekt Mikrofizyka chmur i aerozolu atmosferycznego: nowe metody modelowania matematycznego. Uzyskane wyniki będzie można zaadaptować do stosowanych badań obliczeniowych nad jakością powietrza, pogodą i klimatem. Realizacja projektu została wydłużona o 9 miesięcy, co pozwoli stworzyć narzędzie typu Large Eddy Simulation do modelowania przepływów w warstwie granicznej atmosfery na bazie pakietów PySDM i Climate Machine.jl.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Data opublikowania: 07.01.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek