Wybory na kadencję 2020-2024

Rada Wydziału znakomitą większością głosów wybrała Włodzimierza Zwonka na kandydata na dziekana WMI UJ na kolejną kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 09.06.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek