Wybory na kadencję 2020-2024

Profesor Armen Edigarian (Instytut Matematyki) został pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Elektorów i Rektor Elekt, prof. Jacek Popiel zapowiedział jego powtórne powołanie na stanowisko prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Data opublikowania: 21.05.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek