Nagroda PTM dla młodych matematyków dla Dominika Burka

Nagrodę PTM dla młodych matematyków  za rok 2019 otrzymał doktorant II roku matematyki Dominik Burek za cykl czterech prac z tematyki rozmaitości Calabi-Yau opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych.

Gratulujemy!

Dodajmy, że p. Burek pracuje od kilku lat pod opieką prof. Sławomira Cynka; był też w ubiegłych latach laureatem Stypendium im. Profesora Franciszka Leji (2017) i Stypendium im. Michała Jakuba Łyska (2018). Jest też od dawna jedną z osób na naszym wydziale najbardziej zaangażowanych w pracę z młodzieżą licealną.

Nagrody PTM dla młodych matematyków otrzymało w przeszłości ok. 30 absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Data opublikowania: 05.04.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek