Mural na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

10 października br. miało miejsce oficjalne odsłonięcie monumentalnego fresku krakowskiego artysty Ryszarda Paprockiego „Alegoria Matematyki i Informatyki” na tarasie budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego połączone z projekcją filmu o jego powstaniu "MuralUJ" w reżyserii Marka Welzla.

W tworzeniu muralu szeroko wykorzystana została technika anamorfozy. Przedstawione są na nim osiągnięcia matematyki krakowskiej od XVII wieku po czasy współczesne: wielokąty gwiaździste Brożka, twierdzenie Mertensa o gęstości liczb pierwszych, kryterium Żorawskiego, jądra reprodukujące Zaremby, dendryt Ważewskiego, punkty Leji, nierówności Łojasiewicza, nierówność Opiala, funkcja ekstremalna Siciaka i funkcja dolna Lasoty, a także wiele innych obiektów matematycznych.
Na metalowych belkach nad tarasem znajdują się słynne wzory Eulera, Hamiltona i Gaussa, oraz Gödla, Turinga i Shannona, hipotezy Riemanna i Cooka (P ≠ NP), a także kopia sławnego napisu witającego gości Akademii Platońskiej: Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου τὴν στέγην - Kto nie zna geometrii, niechaj nie wchodzi pod ten dach.

Data opublikowania: 15.10.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek