Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16

W konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 granty uzyskali trzej pracownicy naszego wydziału:


Prof. Wojciech Kucharz, tytuł projektu Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych;


Prof. Marek Zaionc, tytuł projektu Ilościowe badania teorii mnogości. Czy ZF i ZFC są asymptotycznie równoważne?;


Dr Marek Śmieja, tytuł projektu Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych;


oraz zespół kierowany przez dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ  z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, który otrzymał grant na projekt Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym, jaki będzie realizowany w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką. W skład zespołu wchodzą również Łukasz Jakubiak, Jacek Sokołowski i Dariusz Stolicki (wszyscy z WSMiP UJ). Jest to już czwarty grant NCN realizowany w CBIP.

 

Data opublikowania: 31.05.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek