Stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) na Wydziale Matematyki i Informatyki

Kierunek Informatyka

Kierunek Matematyka

 

Studenci przyjęci na Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ (studia I stopnia) mogą wybrać jako kierunek wiodący jeden z kierunków z oferty Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (tj. informatykę, informatykę analityczną, matematykę lub matematykę komputerową) tylko wtedy, gdy ich wynik punktowy z rekrutacji będzie co najmniej taki, jak próg (ogłoszony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną WMiI) dla pożądanego kierunku w danym roku akademickim.

Studenci przyjęci na Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ (studia I i II stopnia), którzy nie wybrali ww. kierunków jako kierunków wiodących, mogą uczęszczać na zajęcia oferowane przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ za zgodą odpowiedniego kierownika studiów uzależnioną od liczby wolnych miejsc w grupach.