Pelikan 2.0 - O projekcie

Celem projektu PELIKAN 2.0 jest zdobycie i/lub uzupełnienie kompetencji 360 Studentów na kierunkach Informatyka i Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ pozwalających na ich dostosowanie do potrzeb pracodawców, poprzez udział w warsztatach komunikacyjnych, warsztatach z przedsiębiorczości, warsztatach informatycznych, warsztatach zawodowych, szkoleniach certyfikacyjnych, wizytach studyjnych i zajęciach z pracodawcami.

Uczestnik Projektu będący studentem na kierunku Matematyka, weźmie udział w:

  • warsztacie praktycznym w zakresie kompetencji miękkich, 
  • warsztacie praktycznym w zakresie przedsiębiorczości,
  • warsztacie praktycznym z zakresu kształcenia kompetencji informatycznych,
  • warsztatach praktycznych w zakresie kompetencji zawodowych lub szkoleniu certyfikacyjnym – udział w 3 warsztatach (tematy: Business Intelligence i Hurtownie danych, Zaawansowane narzędzia komputerowe w obróbce, analizie i wizualizacji danych, Praktyczne wprowadzenie do środowiska R, Instrumenty rynku finansowego, Hurtownie danych w systemie SAS, VBA i C++ w finansach, Symulacje statystyczne i probabilistyczne)  lub 2 warsztatach i 1 szkoleniu certyfikacyjnym (Microsoft MsSQL z certyfikacją Comarch) ,
  • pięciodniowej wizycie studyjnej w instytucji z sektora finansów.
 
Uczestnik Projektu będący studentem na kierunku Informatyka, weźmie udział w:
  • warsztacie praktycznym w zakresie kompetencji miękkich, 
  • warsztacie praktycznym w zakresie przedsiębiorczości,
  • warsztacie praktycznym w zakresie kompetencji zawodowych – udział w 1 warsztacie (tematy: SCALA, iOS, Zaawansowane wzorce projektowe, Zaawansowane projektowanie aplikacji webowych),
  • szkoleniu certyfikacyjnym – udział w 1 - szkoleniu certyfikacyjnym (tematy: Java8 i certyfikacja OCAJP8, Testowanie oprogramowania i certyfikacja ISTQB, Inżynieria wymagań i certyfikacja REQB, Programowanie aplikacji webowych z certyfikacją MSCD Web Applications),
  • pięciodniowej wizycie studyjnej w instytucji z branży IT.

Wizyty studyjne dla studentów matematyki organizujemy we współpracy z firmą Brown Brothers Harriman.

Wizyty studyjne dla studentów informatyki organizujemy we współpracy z firmą Rivet Group.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Data opublikowania: 11.01.2017
Osoba publikująca: Włodzimierz Moczurad