Współpraca z pracodawcami i otoczeniem

Wydział Matematyki i Informatyki intensywnie współpracuje z otoczeniem biznesowym, głównie z firmami z branż takich jak IT czy finanse i bankowość. Poniżej niektóre przykłady współpracy:

Alior Bank – studenci kierunku matematyka odbywali w Alior Banku staże w ramach tzw. kierunków zamawianych (2013 i 2014). Alior Bank prowadził również w Instytucie Matematyki warsztaty "Matematyk w banku". Kilkukrotnie organizowane były również spotkania studentów z przedstawicielami banku jako potencjalnymi pracodawcami dla przyszłych absolwentów matematyki.

Urząd Statystyczny w Krakowie – w US Kraków studenci matematyki mieli okazję odbywać staże w latach 2013 i 2014. Kilkukrotnie zorganizowano spotkanie studentów z przedstawicielami US jako potencjalnym pracodawcą.

Studenci matematyki mieli również możliwość odbywania staży w firmach Sedlak & Sedlak (2013, 2014), Natek Poland (2013), Bank Zachodni WBK (2013). Odbywały się również spotkania studentów matematyki z firmą Comarch.

Pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki prowadzą również tzw. fakultet matematyczny – są to zajęcia dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Opiekują się również kółkami matematycznymi (więcej informacji na stronie http://www.im.uj.edu.pl/du/kolka-matematyczne). Jest to wspólna inicjatywa Instytutu Matematyki oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Obejmuje opiekę nad dziećmi klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

Jest to projekt unijny, którego liderem jest urząd marszałkowski województwa małopolskiego. W roku 2014 był to tylko pilotaż, właściwy projekt ma być realizowany w latach 2015-2020. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego i w jego ramach odbyły się:

 • warsztaty letnie: w dniach 30.06-4-07.2014 na Wydział Matematyki i Informatyki przyjechało około 120 uczniów z 21 małopolskich szkół;
 • koła naukowe: tematy podjęte na warsztatach letnich uczniowie mieli samodzielnie rozwijać na tzw. kołach naukowych w swoich szkołach pod opieką swoich nauczycieli, przy czym pracownicy UJ pomagali im w tym w sposób zdalny;
 • zajęcia on-line: przy pomocy technologii do wideokonferencji odbyło sie 30 godzin zajęć z matematyki w których udział brało (zdalnie) około 80 uczniów z czterech szkół w Małopolsce.

Zajęcia prowadzone we współpracy z firmami

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej w ramach swojej oferty dydaktycznej dla studentów studiów I i II stopnia oferuje zajęcia prowadzone przez przedstawicieli branży IT (SemiHalf, Motorola, smarhShack). Przykłady:

 • Układy sterujące
 • Programowanie urządzeń mobilnych – Android
 • Laboratorium z sieci komputerowych
 • Ruby on Rails

Projekt PELIKAN IT

Instytut Informatyki UJ realizuje w roku 2014 projekt PELIKAN IT (www.ii.uj.edu.pl/pelikanit), skierowany do studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia. Projekt ma na celu m.in. współpracę z firmami z branży IT w celu modyfikacji i dostosowania programu nauczania do potrzeb i oczekiwań pracodawców, a także daje możliwość studentom uczestnictwa w stażach realizowanych w kilkunastu firmach. W ramach projektu Instytut Informatyki współpracuje z następującymi firmami:

AnnaStar sp. z o.o., AKRA Polska sp. z o.o., AVSYSTEM Sławomir Wolf sp. j., BENEFACT, BUD.PL sp. z o.o., EKONOMIN sp. z o.o., Ericpol sp. z o.o.,Grape Up sp.z o.o., INFAKT sp. z o.o., IRDLAB sp. z o.o., JCommerce s.a., MADKOM s.a., Mediaflex sp. z o.o., MEDIA-PRESS.TV sp. z o.o., Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o., Nokia Solutions and Networks sp z o.o., Ocado sp. z o.o., OCDN sp. z o.o., SABRE sp. z o.o., SELVITA s.a., SMARTSHaCK sp. z o.o., Solutioncode sp. z o.o., STARON-IT, SYGNITY s.a., THB Solutions sp. z o.o., VIMANET sp. z o.o., WEBCON sp. z o.o.

Rada Pracodawców

W ramach projektu PELIKAN IT utworzona została Rada ds. Współpracy z Biznesem. Po zakończeniu projektu PELIKAN IT na WMiI utworzona została stała Rada ds. Współpracy z Biznesem, od 01.10.2016 r. nazwana Radą Pracodawców.

Na lata 2018-2020 do Rady Pracodawców zostały powołane następujące firmy:

 • Akamai Technologies
 • Alior Bank
 • AVSYSTEM Sławomir Wolf sp.j.,
 • Brown Brothers Harriman
 • Can-Pack
 • diCELLa sp. z o.o.
 • E-detektywi
 • Ericsson
 • GE Digital
 • Grand Parade
 • Grupa Onet
 • Guidewire Software
 • HSBC
 • HTA Consulting
 • IG Poland
 • KORELACJA Systemy informatyczne
 • Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o.
 • Nokia Solutions and Networks sp z o.o.
 • Ocado Polska sp. z o.o.
 • Pegasytems
 • QED.ai
 • SAS Institute
 • Software Mension
 • US Kraków
 • WEBCON sp. z o.o.

 

Rada Pracodawców WMiI to grupa przedstawicieli firm i instytucji zatrudniających matematyków lub informatyków.

W skład Rady wchodzą także przedstawiciele pracowników WMiI.

Zadaniem Rady jest zacieśnianie współpracy Wydziału z potencjalnymi pracodawcami absolwentów WMiI, opiniowanie programów studiów, planowanie i realizowanie wspólnych działań, przekazywanie studentom informacji o dostępnych stażach lub praktykach od firm związanych z Radą. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 23 różnych firm i instytucji zainteresowanych współpracą z WMiI.

Ze strony WMiI w pracach Rady biorą udział następujący pracownicy Wydziału:

dr Krzysztof Bartosz,

dr hab. Leokadia Białas-Cież (przedstawiciel Dziekana WMiI),

dr Iwona Cieślik,

mgr Grzegorz Jasiński,

dr Jerzy Szczepański,

dr Jakub Zygadło.

 

Współpraca w ramach umowy z firmą Nokia

Wydział Matematyki i Informatyki ściśle współpracuje w ramach umowy, jaką Uniwersytet Jagielloński (z inicjatywy Wydziału) podpisał z firmą Nokia. W ramach tej umowy Nokia oraz UJ podjęły się współpracy w zakresie:

 • wspólnego opracowywania projektów innowacyjnych oraz w zakresie praw własności przemysłowej,
 • wspólnego organizowania praktyk studenckich studentów Uczelni, które odbywane będą w krakowskim oddziale Nokia Solutions and Networks,
 • wspólnego ustalania tematów prac magisterskich/dyplomowych dla wybranych studentów Uczelni,
 • naboru kadry spośród studentów lub absolwentów Uczelni zgodnie z potrzebami Nokia Solutions and Networks,
 • organizowania przez każdą ze Stron lub wspólnie zajęć dydaktycznych i szkoleń oraz wspomaganie działalności kół naukowych,
 • wspólnego uczestnictwa w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • organizowania targów pracy.

Prace magisterskie we współpracy z przemysłem

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ współpracuje również z firmą Motorola Solutions Systems Polska w zakresie prac magisterskich realizowanych w firmie. Efekty tych prac (aplikacje i inne rozwiązania informatyczne) są wdrażane i wykorzystywane w firmie.

Spotkania, seminaria, wykłady z udziałem firm z branży IT

Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ organizował i organizuje wiele spotkań z przedstawicielami firm Brown Brothers Harriman, JCommerce, Microsoft, Motorola, Nokia, oraz Sabre. Są to zarówno spotkania cykliczne (np. seminaria "Sabre Academy", "Trendy IT w Microsoft") jak i pojedyncze (np. okazjonalne wykłady bądź seminaria). Niektórzy wykładowcy zapraszają przedstawicieli firm aby poprowadzili pojedyncze ćwiczenia czy laboratoria wykorzystując praktyczne, rzeczywiste projekty jako case studies.

Spotkania speed-recruitment

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej organizował ponadto wspólnie z przedstawicielami w/w firm tzw. "speed-recruitment", które były dla studentów okazją do poznania ofert pracy, a dla pracodawców – poznania potencjalnych pracowników.

Współpraca naukowo-badawcza z firmami IT

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej prowadzi również wspólnie z firmami IT szereg projektów badawczo-rozwojowych (R&D). Udział w badaniach biorą nie tylko pracownicy, ale także studenci i doktoranci Instututu. Przykłady współpracy:

 • projekt rozproszonego, skalowalnego, adaptacyjnego systemu do przeprowadzania testów mutacyjnych (we współpracy z firmą Motorola),
 • projekt optymalizacji suit testowych w projektach IT (we współpracy z firmą Sabre)
 • analiza danych miażdżycowych (we współpracy z Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics)

W ramach działań naukowo-biznesowych Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej prowadzi również aktywną współpracę w zakresie innowacji procesowych i produktowych z następującymi firmami: A1 Europe Sp. z o.o., Areko, Artur & Rohit Polska Sp. z o.o., KMC – Services Sp. z o.o., Lite Cube Sp. z o.o.