Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu Polonez Bis-1 (NCN)

W dniu 11 października 2022 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty_1 w projekcie „(Anty)klasyfikacja i niezmienniki w dynamice” kierowanym przez dr Philipp Kunde.
Do konkursu przy przystąpiło dwóch kandydatów. Stypendium przyznano Panu: Melih Emin Can.
Дата публикации: 15.11.2022
Published by: Marta Wlazło

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента