Pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury Wydziału

  1. współpraca z Działem Administracji Kampusu,
  2. koordynacja działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem budynku Wydziału (koordynacja drobnych napraw i monitorowanie funkcjonowania budynku),
  3. we współpracy z prodziekanem ds. ogólnych dysponowanie majątkiem pozostałym do dyspozycji wydziału (podział pokojów między jednostki, nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz pokojów gościnnych),
  4. nadzór spraw związanych ze stanem technicznym i funkcjonowaniem budynku,
  5. wynajmowanie powierzchni wydziału jednostkom i firmom zewnętrznym,
  6. zawieranie umów wynajmu pomieszczeń,
  7. organizacja zespołu ds. obsługi technicznej Wydziału.