Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

pokój 1129 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSWeb)

Przyjmuje w godzinach:

 • poniedziałek: 12:00 - 13:00
 • czwartek: 10:00 - 11:00

 

tel.: (+48) 12 664 6629

Kompetencje Dziekana

 

 

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

pokój 1129 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

Przyjmuje w godzinach:

 • czwartek:
 • piątek:

 

tel.: (+48) 12 664 6631

Kompetencje Prodziekana ds. ogólnych

 

 

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

pokój 2119 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSWeb)

Przyjmuje w godzinach:

 • wtorek:
 • czwartek:

 

tel.: (+48) 12 664 7582

Kompetencje Prodziekana ds. studenckich

 

 

Prodziekan ds. badań i współpracy

dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ

pokój 1129 (plan budynku wydziału)

(wizytówka USOSweb)

Przyjmuje w godzinach:

 • czwartek:
 • piątek:

 

tel.: (+48) 12 664 6630

Kompetencje dla prodziekana ds. badań i współpracy

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ

pokój 2032 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSWeb)

Przyjmuje w godzinach:

 • wtorek:

 

tel.: (+48) 12 664 7524

Kompetencje Pełnomocnika Dziekana ds. promocji

 

 

Dyrektor Administracyjny

mgr Beata Palka

pokój 1131 (plan budynku wydziału)

Przyjmuje w godzinach:

 • poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00

 

tel.: (+48) 12 664 7504

Kompetencje Dyrektora Administracyjnego

 

 

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. studenckich

mgr Iwona Wojtkiewicz

pokój 1138 (plan budynku wydziału)

Przyjmuje w godzinach:

 • poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00

 

tel.: (+48) 12 664 7533

Kompetencje zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. studenckich

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej

mgr Przemysław Żurek

pokój 1021 (plan budynku wydziału)

Przyjmuje w godzinach:

 • poniedziałek - piątek:

 

tel.: (+48) 12 664 6635

Kompetencje zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci

Pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyki technicznej