Budynek Wydziału

Nowy budynek Wydziału Matematyki i Informatyki został oddany do użytku w sierpniu 2008 roku

  • Sale dydaktyczne i wykładowe, pracownie komputerowe oraz Biblioteka Wydziałowa rozlokowane są na parterze i na I piętrze.
  • Dziekanat oraz Sekretariaty Ogólne i Dydaktyczne Instytutu Matematyki i Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej oraz Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania znajdują się na I piętrze, natomiast Sekretariat Instytutu Informatyki Analitycznej - na piętrze trzecim.
  • Na wszystkich trzech piętrach rozmieszczone są pokoje pracowników i doktorantów.
  • Na parterze znajduje się ponadto bufet oraz kiosk z artykułami papierniczymi.

Adres

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Telefon:  (+48) 12 664 66 29
Fax:        (+48) 12 664 66 75
E-mail:    matinf@uj.edu.pl

 

Widok budynku

Plan budynku