4 lipca 2019 - mgr Paweł Raźny

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  4 lipca 2019 roku o godz. 12:00  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Pawła Raźnego

 

Tytuł rozprawy: ”The Basic ddJ - lemma”

Promotor: prof. dr hab. Robert Wolak   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab Janusz Grabowski (IM PAN),  prof. dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Raźnego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Data opublikowania: 18.06.2019
Osoba publikująca: Monika Kęder