27 września 2018 - mgr Krzysztof Turek

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  27 września 2018 roku o godz. 14:00  w sali  0094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Krzysztofa TURKA

 

Tytuł rozprawy: ”Wycena opcji na rynku niepłynnym”

Promotor: Prof. dr hab. Armen Edigarian  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  Prof. dr hab. Andrzej Palczewski  (Uniwersytet Warszawski),  Prof. dr hab. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Turka.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Data opublikowania: 17.09.2018
Osoba publikująca: Monika Kęder