6 września 2018 - mgr Van Thien Nguyen

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  6 września 2018 roku o godz. 12:00  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Van Thien NGUYENA

 

Tytuł rozprawy: ”On Cegrell classes for m-subharmonic functions”

Promotor: dr hab. Rafał Czyż  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  Prof. dr hab. Anna Zdunik  (Uniwersytet Warszawski),  dr hab. Michał Jasiczak, Prof. UAM (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Van Thien Nguyena.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Data opublikowania: 10.08.2018
Osoba publikująca: Monika Kęder