13 września 2018 - mgr Michał Świętek

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  13 września 2018 roku o godz. 12:00  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Michała ŚWIĘTKA

 

Tytuł rozprawy: ”Regular Subspaces of Bourgain-Delbaen Spaces”

Promotor: dr hab. Anna Pelczar - Barwacz  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  Prof. dr hab. Rafał Latała  (Uniwersytet Warszawski),  Prof. dr hab. Grzegorz Plebanek (Uniwersytet Wrocławski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Michała Świętka.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Data opublikowania: 10.08.2018
Osoba publikująca: Monika Kęder