23 kwietnia 2018 - mgr Paweł Pietrzycki

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  23 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00  w sali  1094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Pawła PIETRZYCKIEGO

 

Tytuł rozprawy: ”O multiplikatywności modułów potęg operatorów w przestrzeniach Hilbertas”

Promotor: Prof. dr hab. Jan Stochel  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  dr hab. Marcin Marciniak  (Uniwersytet Gdański),  Prof. dr hab. Piotr Śniady (Instytut Matematyczny PAN)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pietrzyckiego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Data opublikowania: 16.04.2018
Osoba publikująca: Monika Kęder