13 grudnia 2017 - mgr Justyna Ogorzały

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 12:15 w sali 1016
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr Justyny OGORZAŁY


Tytuł rozprawy: “History - Dependent Nonlinear Inclusions and Variational - Hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics”


Promotor: dr hab. Anna Ochal (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (Politechnika Warszawska)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr Justyny Ogorzały. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Data opublikowania: 30.11.2017
Osoba publikująca: Monika Kęder