27 listopada 2017 - mgr Maciej Bendkowski

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 16:15 w sali 0004
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr. Macieja BENDKOWSKIEGO


Tytuł rozprawy: “Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms”


Promotor: Prof. dr hab. Marek Zaionc (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Cichoń (Politechnika Wrocławska), Prof. dr hab. Aleksy Schubert (Uniwersytet Warszawski)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bendkowskiego. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Data opublikowania: 14.11.2017
Osoba publikująca: Monika Kęder