15 listopada 2017 - mgr Liliana Klimczak

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 13:00 w sali 0004
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej


mgr Liliany KLIMCZAK


Tytuł rozprawy: “Nieliniowe zagadnienia brzegowe typu Neumanna z operatorami typu p-Laplace’a”


Promotor: dr hab. Leszek Gasiński (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr Liliany Klimczak. Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

Data opublikowania: 30.10.2017
Osoba publikująca: Monika Kęder