Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego oraz Nagroda Pro Arte Docendi dla prof. Piotra Tworzewskiego

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego otrzymał w roku 2021 prof. Piotr Tworzewski z Instytutu Matematyki UJ. Laureatami tej nagrody zostają osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Profesor Tworzewski całą swoją karierę zawodową związał z naszą uczelnią (magisterium - 1980, doktorat - 1984, habilitacja 1996, tytuł profesora - 1999). Pełnił na niej wiele funkcji: zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki (1993-1999), prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (1999-2003), prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki (2003-2005) i prorektora UJ (2005-2012). W tej ostatniej roli w znacznej mierze wpłynął na sukces sztandarowej inwestycji Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowanej w ostatnich dwóch dekadach - III Kampusu.

W latach 2006-2013 był kierownikiem Katedry Geometrii Analitycznej i Algebraicznej, a 2013-2020 Katedry Geometrii Analitycznej. Tegoroczny Laureat  Nagrody Pro Arte Docendi jest znakomitym dydaktykiem, od początku swojej kariery umiejącym przyciągnąć talenty do uprawianej przez siebie dyscypliny. Pełnił w szczególności funkcję promotora lub promotora pomocniczego w sześciu doktoratach, a wszyscy jego uczniowie (Sławomir Cynk, Ewa Cygan, Sławomir Rams, Danuta Ciesielska, Marcin Bilski, Maciej Denkowski) są aktywnymi naukowcami. Jest też jednym z niewielu matematyków na naszym wydziale, którzy opublikowali pracę w jednym z najlepszych czasopism matematycznych na świecie: Inventiones Mathematicae.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Anna Wojnar

 

 

Data opublikowania: 22.02.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek