Stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Matematyki i Informatyki

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie, głównie z matematyki lub informatyki, jakkolwiek absolwenci innych kierunków są mile widziani.

W związku z reformą systemu studiów w Polsce, od roku 2010 studia II stopnia zmieniły swoją dotychczasową formułę: dla naszych studentów mogą stanowić kontynuację studiów I stopnia, ale podejmować je mogą również, w szerszym niż dotychczas stopniu, absolwenci innych uczelni Krakowa i całej Polski. Właśnie z myślą o nich dostosowaliśmy programy umożliwiające nadrobienie ewentualnych różnic.

Kierunki prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki

Kierunek Informatyka

Kierunek Informatyka Analityczna

Kierunek Matematyka

Kierunek Matematyka Komputerowa

Studenci przyjęci na Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ (studia I i II stopnia), którzy nie wybrali ww. kierunków jako kierunków wiodących, mogą uczęszczać na zajęcia oferowane przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ za zgodą odpowiedniego kierownika studiów uzależnioną od liczby wolnych miejsc w grupach.