Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki

Sekretariat Studiów Doktoranckich  

mgr inż. Monika Marczewska (dłuższa nieobecność)

mgr Monika Wierzbicka (zastępstwo)

 • Pokój 1140 (zobacz na planie budynku)
 • Tel.: (+48) 12 664 76 67
 • e-mail: monika1.wierzbicka (at) uj.edu.pl
 • przyjmowanie stron: od poniedziałku do czwartku 10:00 - 14:00

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ

 • Pokój 2124 (zobacz na planie budynku)
 • e-mail: dominik.kwietniak (at) uj.edu.pl
 • godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

tel.: (+48) 12 664 7505

konsultacje tylko zdalnie - po wcześniejszym ustaleniu terminu

Regulamin studiów doktoranckich

Aktualny regulamin studiów doktoranckich:

 

 

Obowiązki doktoranta

Dyżury dydaktyczne

Obowiązuje Państwa zarządzenie dziekana z 2014 roku, zgodnie z którym mają Państwo obowiązek pełnienia dyżurów dydaktycznych w wysokości odpowiednio 4h (osoby nie pobierające stypendium) i 8h (osoby pobierające stypendium) pomniejszone o liczbę prowadzonych godzin. 

 

System SARAS do zgłaszania sprawozdań

Zgodnie z regulaminem studiów muszą Państwo złożyć sprawodanie do 30 czerwca każdego roku (za zgodą kierownika studiów doktoranckich można przedłużyć do 30 września). Sprawozdania składa się w systemie SARAS (ewentualne uwagi do systemu proszę zgłaszać do dra Krzysztofa Misztala).

Egzaminy na studia doktoranckie 2018

Wstępnie zaplanowny termin egzaminów na studia doktoranckie z matematyki i informatyki w roku 2018 (będzie jeden termin) to 17 lipca 2018 (wtorek).

Egzamin będzie dwuczęściowy - część pisemna i ustna. Dodatkowo będzie możliwość wyboru języka w którym się zdaje (polski lub angielski).

 

 

Egzaminy wstępne z poprzednich lat

Zadania 2017 (termin wrześniowy)

 

Zadania 2017 (termin lipcowy)

 

Zadania 2016:

Często zadawane pytania

 • co z OPIEKUNEM SPOZA WYDZIAŁU: może być, ale musi się zgodzić rada wydziału (zgodnie z regulaminem studiów, §24.1 ... Za zgodą rady jednostki organizacyjnej opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem tej jednostki).
 • czy MOZNA ZALICZAC LEKTURKI ZAMIAST PRZEDMIOTÓW KURSOWYCH? Tak, za zgodą kierownika SD i promotora (za regulaminem studiów §14.4: Kierownik studiów doktoranckich może przenieść niektóre obowiązki doktoranta na następny rok akademicki. Może on również, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego albo promotora, podjąć decyzję o przyjęciu w poczet realizacji obowiązków, o których mowa w § 19, przedmiotów nieobjętych planem i programem studiów doktoranckich.

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  
dla programów kształcenia: informatyka, matematyka  

 

mgr inż. Monika Marczewska (dłuższa nieobecność)

 • Pokój 1140 (zobacz na planie budynku)
 • Tel.: (+48) 12 664 76 67
 • e-mail: monika.keder (at) uj.edu.pl
 • przyjmowanie stron: od poniedziałku do czwartku 10:00 - 14:00

 

 

Kierownik programu kształcenia informatyka

dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ

 

tel.: (+48) 12 664 7562

 

 

 

Kierownik programu kształcenia matematyka

dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ

 • Pokój 2124 (zobacz na planie budynku)
 • e-mail: dominik.kwietniak (at) uj.edu.pl
 • godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

tel.: (+48) 12 664 7505

konsultacje tylko zdalnie - po wcześniejszym ustaleniu terminu

 

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 - harmonogram - 17.09 rusza druga tura rekrutacji