Akredytacje PKA

Akredytacja na kierunku matematyka

Państwowa Komisja Akredytacyjna 25 marca 2010 wydała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku matematyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Fragment treści uchwały PKA:
Kierunek ten wyróżnia się koncepcją kształcenia, bardzo wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, unikalną działalnością studenckiego ruchu naukowego, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, orientacją na efekty kształcenia, świetnymi pracami dyplomowymi, znakomitą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, orez kadrą wybitnych uczonych w skali międzynarodowej.

Uchwała Prezydium PKA z dnia 25 marca 2010 r. - pełna treść.

 

 

Akredytacja na kierunku informatyka

Państwowa Komisja Akredytacyjna 10 marca 2011 roku  wydała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku informatyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Fragment treści uchwały PKA:
Kierunek ten wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej, znakomitymi efektami kształcenia, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, znakomitą bazą materialną, a także wysokim poziomem prowadzonej działalności naukowej, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej oraz kadrą wybitnych uczonych, rozpoznawalnych w skali międzynarodowej. Organizacja studiów zapewnia studentom i doktorantom właściwy rozwój ich aktywności naukowo-badawczej.

Uchwała Prezydium PKA z dnia 10 marca 2011 r. - pełna treść.